Náš spolek se snaží podle svých sil a možností přispět k přiblížení estetických a duchovních hodnot krajiny lidem cestou obnovy drobných sakrálních památek a dokumentační, osvětovou a publikační činností.

Na našich stránkách najdete informace o naší činnosti i podrobný přehled všech našich realizací.

Kromě toho, že činnosti našeho spolku věnujeme stovky hodin svého volného času, hradíme zatím z vlastní kapsy i všechny náklady na materiál a výrobu. Prosíme tedy všechny, koho naše činnost zaujala, o finanční podporu – nevelký rozpočet je limitujícím faktorem pro naši aktivitu.


Nejnovější instalace

Kaplička u Strkovic
Mariagramy

28. 08. 2020

Kaplička na návsi v Lipně u Loun
Darované a nalezené objekty

28. 08. 2020

Kaplička u hřbitova u Hořan
Plechové siluety

28. 08. 2020

Kaplička nad chmelnicí u Senkova
Mariagramy

28. 08. 2020

Kaplička u cesty severně od Líšťan
Plechové siluety

28. 08. 2020

Kaplička v polích jihozápadně Loun
Dřevěné kříže

28. 08. 2020

Boží muka U Spravedlnosti v Lounech
Plechové siluety

28. 08. 2020

Kaplička v polích u Veltěží
Plechové siluety

28. 08. 2020